Skale twardości wody – jak je rozumieć?

Skala twardości wody

Twardość wody to termin, który często pojawia się w kontekście uzdatniania wody, jednak nie wszyscy wiedzą, jak ją precyzyjnie zdefiniować i jakie są skale twardości wody. W skrócie, twardość wody odnosi się do zawartości rozpuszczonych minerałów, przede wszystkim jonów wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+), które pochodzą z soli, takich jak węglan wapnia (CaCO3) i siarczan magnezu (MgSO4). Aby określić twardość wody, stosuje się różne skale twardości, które pozwalają na precyzyjne i zrozumiałe wyrażenie tego parametru.

Podstawowe jednostki twardości to stopnie niemieckie (°dH), stopnie francuskie (°fH), stopnie angielskie (°eH) oraz miligramy na litr (mg/l). Każda z tych skal jest używana w określonych regionach świata i ma swoje korzenie w historycznych metodach pomiaru twardości wody. Choć wartości wyrażone w różnych jednostkach mogą wydawać się różne, ważne jest, że wszystkie one odnoszą się do tej samej właściwości wody, a różnica wynika jedynie z różnego sposobu jej wyrażania.

Skale twardości wody: stopnie niemieckie (°dH), francuskie (°fH) i angielskie (°eH)

W Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a także w większości krajów świata używa się stopni niemieckich (°dH) do wyrażenia twardości wody. W skali tej 1°dH oznacza zawartość 10 miligramów węglanu wapnia w 1 litrze wody. Innymi słowy, jeśli próbka wody ma twardość 10°dH, oznacza to, że w 1 litrze tej wody jest 100 miligramów węglanu wapnia.

Skala francuska (°fH) jest używana przede wszystkim we Francji i jest nieco inna. W skali tej 1°fH oznacza zawartość 10 miligramów węglanu wapnia w 1 litrze wody, co oznacza, że twardość wyrażona w stopniach francuskich jest 1,78 razy większa niż ta sama twardość wyrażona w stopniach niemieckich.

Skala angielska (°eH) jest używana w Wielkiej Brytanii. W skali tej 1°eH odpowiada zawartości 14,29 miligramów węglanu wapnia w 1 litrze wody. Jest to zatem najmniejsza jednostka spośród wszystkich skal, co oznacza, że twardość wyrażona w stopniach angielskich będzie największa.

Skala twardości wody: miligramy na litr (mg/l)

W niektórych krajach, w tym w Polsce, do wyrażania twardości wody stosuje się jednostkę miligramy na litr (mg/l). Jest to najprostsza i najbardziej intuicyjna skala, ponieważ bezpośrednio mówi nam o ilości rozpuszczonych minerałów w wodzie. W skali tej 1 mg/l oznacza, że w 1 litrze wody jest 1 miligram rozpuszczonych minerałów. Jest to zatem jednostka bezpośrednio odnosząca się do stężenia rozpuszczonych minerałów, bez odwoływania się do konkretnych substancji, takich jak węglan wapnia.

Zrozumienie skal twardości wody jest kluczowe dla dokonania właściwego wyboru systemu uzdatniania wody. Twardość wody to jeden z głównych parametrów, które powinniśmy wziąć pod uwagę przy wyborze systemu, ponieważ różne systemy są zaprojektowane do radzenia sobie z różnymi poziomami twardości. Wybierając system, który jest odpowiednio dostosowany do twardości naszej wody, możemy cieszyć się miękką i czystą wodą o najwyższej jakości.

Zobacz także:

Masz pytanie? Napisz!

14 + 4 =

Nie wiesz co wybrać? Zadzwoń!

Tyle zmiękczaczy wody na rynku, że nie wiesz co wybrać? Nie chcesz przepłacać za drogie kampanie reklamowe zmiękczaczy wody, ale jednocześnie poszukujesz skutecznego rozwiązania? Jestem tutaj, by Ci pomóc! Znajdę dopasowany sprzęt dla Twoich potrzeb.

Telefon: 532 916 941